Impressum

GO 24 UGC GmbH
Mühlenstraße 8a
14167 Berlin
Niemcy

Zarząd Spółki: Christoph Krybus

E-Mail: kontakt@godzinyotwarcia24.pl

Formularz kontaktowy

Sąd rejestrowy Charlottenburg, HRB 233639
VAT: DE297275396

Wykluczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treści

Niniejszym informujemy, że treści zawarte w naszym serwisie internetowym zostały sporządzone przy zachowaniu najwyższej staranności. Nie ponosimy jednak odpowiedzialność za aktualność, poprawność, kompletność oraz jakość udostępnionych informacji. Zastrzegamy sobie wyraźne prawo do modyfikacji, uzupełnienie lub usunięcia poszczególnych fragmentów lub całej treści naszego serwisu, bez uprzedniego powiadomienia.

Linki zewnętrzne

W przypadku gdy w naszej ofercie zawarte są linki do zewnętrznych stron internetowych lub do obcych treści, zwracamy uwagę na to, iż nie mamy na nie wpływu. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie dostawca zewnętrzny tych treści. Nie przeprowadzamy regularnej kontroli tych treści, jednakże niezwłocznie po uzyskaniu informacji o treściach niezgodnych z prawem lub nieprzyzwoitych zadbamy o usunięcie linków zewnętrznych.

Prawa autorskie, prawa do oznaczeń

Treści publikowane przez nas podlegają regulacjom praw autorskich oraz praw do oznaczeń. Wszelkie prawa odnoszące się do przedstawionych treści należą do nas lub do danych licencjobiorców. Powielanie lub wykorzystywanie takich treści wymaga każdorazowo naszej uprzedniej zgody.