Reguły dla nowych wpisów i aktualizacji

Na naszej stronie możesz zarobić prawdziwe pieniądze. Tutaj zestawiliśmy kilka ważnych reguł obowiązujących dla nowych wpisów.

Ważne: Prosimy przestrzegać naszych warunków korzystania z serwisu. Wpisy mogą zwierać wyłącznie dane, do których użytkownik posiada prawo publikacji oraz prawo przeniesienia użytkowania. Są to np. strony internetowe danych firm.

Przepisywanie wpisów z innych katalogów firm jest niedozwolone.

1. Zakaz duplikatów

Obowiązuje zakaz ponownego wprowadzania wpisów istniejących w katalogu. W tym celu sugerujemy skorzystanie z opcji kontroli duplikatów w formularzu wprowadzania danych i/lub z opcji wyszukiwania. Prosimy zwrócić uwagę na możliwość występowania różnych wariantów zapisu, ponieważ przykładowo "Mc-Donalds" oraz "Mc Donalds" nie zawsze są rozpoznawane przez system jako duplikaty.

2. Jeden wpis dla jednego punktu działalności

Dla jednego sklepu dopuszczalny jest tylko jeden wpis, także wówczas, gdy sklep oferuje różne usługi lub marki różnych producentów. I tak na przykład jeśli sklep papierniczy posiada w sprzedaży także znaczki pocztowe i prowadzi punkt lotto nie ma możliwości dokonania dodatkowego wpisu jako „Partner Poczty Polskiej" i "Punkt lotto". Oczywiście warto opisać te usługi w polu na dodatkowe informacje oraz uwzględnić je wśród slów kluczowych, po których usługa jest wyszukiwana. Powyższe dotyczy także zespołów gabinetów lekarskich. Jedyny wyjątek od powyższej zasady stanowią różne godziny otwarcia dla różnych usług. I tak na przykład, jeśli stacja benzynowa jest otwarta w godzinach 0-24, a oferowana usługa przyjmowania przesyłek dostępna jest tylko w godzinach 8-16, istnieje możliwość dokonania 2 wpisów.

3. Edycja starego wpisu zamiast tworzenie nowego wpisu

W przypadku stwierdzenia błędu we wpisie, należy skorzystać z funkcji „Zaktualizuj dane”. Niezwłocznie dokonamy korekty błędu. Prosimy o nietworzenie nowych wpisów korygujących błędy wpisu. Podwójne wpisy powodują duże zamieszanie wśród osób szukających informacji.

4. Tylko godziny otwarcia

Dopuszczalne są wyłącznie wpisy sklepów, urzędów i punktów usługowych, które posiadają rzeczywiste godziny otwarcia. Niedozwolone są wpisy dotyczące godzin dostępności telefonicznej, internetowej, mailowej oraz faksowej. Niedozwolone są także wpisy samych godzin pracy biura.

Wpisy bez godzin otwarcia akceptujemy tylko, gdy na oficjalnej stronie danej firmy nie ma godzin otwarcia. Jeśli na stronie firmy są podane godziny otwarcia to wpisanie ich jest obowiązkowe.

5. Ograniczony dostęp

Niektóre instytucje posiadają wprawdzie stałe (i zgodnie z pkt. 4 "rzeczywiste") godziny otwarcia, ale dostępne są tylko dla ograniczonego kręgu użytkowników czy też klientów. Jako przykład posłużyć mogą punkty handlowe czy też punkty usługowe, do których dostęp możliwy jest od 18-ego roku życia oraz punkty handlowe czy też punkty usługowe, gdzie konieczne jest członkowstwo (np. klub, związek, przedszkole). Takie wpisy są dozwolone. Oczywiście w polu na dodatkowe informacje nie może zabraknąć informacji o ograniczonym dostępie do usług, jeśli nie wynika on z samej nazwy przedsiębiorstwa.

6. Lokalizacja

Wpisy mogą dotyczyć wyłącznie punktów handlowych, punktów usługowych oraz urzędów, które posiadają stałą lokalizację. Do katalogu nie wolno wprowadzać firm usługowych oraz punktów handlowych dostępnych wyłącznie telefonicznie lub świadczących usługi w miejscu jak na przykład usługi dorabiania kluczy bez punktu sprzedaży czy też taksówkarze bez stałego adresu siedziby. Kompletny adres jest obowiązkowy dla wpisów do katalogu.

7. Punkty handlowe, urzędy i punkty usługowe

Wpisy wszystkich innych punktów handlowych, urzędów oraz punktów usługowych, które nie zostały wyraźnie wymienione w pkt. 8, są dozwolone, o ile spełniają one pozostałe warunki.

8. Wpisy niedozwolone

Ważne: Może się zdarzyć, że mimo wszystko natkniesz się na naszej stronie na takie wpisy. Pochodzą one z początkowego okresu działania katalogu, gdy dane kategorie wpisów były jeszcze dozwolone. Niedozwolone są:

 • skrzynki pocztowe
 • paczkomaty
 • straże pożarne
 • komisariaty
 • bankomaty
 • przedszkola, świetlice, domy opieki
 • automaty do papierosów oraz inne automaty
 • urządzenia photo fix
 • pensjonaty
 • zajęcia w szkole, kółka szkolne, pedagog szkolny, pielęgniarka szkolna, szkolna bibltioteka, itd.
 • toalety
 • apartamenty wakacyjne
 • prywatne pokoje gościnne
 • domy publiczne i prostytutki
 • jarmarki sezonowe, jak jarmarki bożonarodzeniowe, jarmarki wielkanocne itd.
 • festyny ludowe/odpusty itd.
 • place zabaw
 • hale targowe
 • doradcy rolniczy
 • rzeczoznawcy
 • siłownie zewnętrzne, boiska osiedlowe, sale gimnastyczne, korty tenisowe, itp.
 • firmy prowadzące działalność wyłącznie online np. sklepy internetowe bez lokalnej placówki
 • wirtualne biura, przestrzenie biurowe, biurowce (ale dozwolone są centra handlowe w biurowcach oraz dostępne z zewnątrz sklepy znajdące się np. na parterze budynku biurowego)

9. Pytania

Masz wątpliwości przy wpisie? – Zapytaj! Szybko i zobowiązująco udzielimy odpowiedzi, co może znaleźć się we wpisie, a co nie.

10. Prawidłowe godziny otwarcia

Najważniejsza zasada: Niezależnie od rodzaju zgłoszonego punktu handlowego, urzędu czy też punktu usługowego – godziny otwarcia muszą być zgodne ze stanem faktycznym i weryfikowalne. W katalogu nie ma miejsca na przypuszczenia. Jeśli masz wątpliwości – dopytaj w sklepie. Pracownicy z pewnością szybko i chętnie udzielą Ci informacji na temat właściwych godzin otwarcia punktu. Zmienne godziny otwarcia, jak na przykład Open End, należy opisać w polu Uwagi przy godzinach otwarcia.

11. Godziny otwarcia w sezonie

W przypadku, gdy punkt posiada inne godziny otwarcia w sezonie, istnieje możliwość dokonania 2 wpisów, np. dla pływalni. Ważne jest tutaj, aby w tytule (nazwa firmy), pojawiło się określenie sezonu. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości rozróżnienia sezonu w widoku listy/w opcji szukania i trzeba będzie klikać na każdy wpis oddzielnie, żeby sprawdzić, jakie godziny otwarcia obowiązuję w danym sezonie. A zatem: W tytule/nazwie może się pojawić np.: „Przykładowa pływalnia kwiecień-październik“ i „Przykładowa pływalnia wrzesień-marzec”. Prosimy nie wpisywać sezonowych godzin otwarcia w polu na dodatkowe informacje.

12. Oddziały firmy

W przypadku, gdy firma posiada różne oddziały, które pracują w innych godzinach, istnieje możliwość dokonania kilku wpisów (patrz także punkt 2 Reguł). Bardzo ważne jest tutaj jednak, aby nazwa danego oddziału pojawiła sie bezpośrednio w tytule (=nazwa firmy), ponieważ w wynikach wyszukiwania wyświetla się sam nagłówek. Brak nazwy oddziału w tytule powoduje irytację użytkowników.

13. Aktualizacje wpisów

Przy aktualizacji wpisu sprawdź proszę poprawność wszystkich danych danego wpisu - przykładowo, gdy zmienisz numeru telefonu sprawdź także czy adres i godziny otwarcia nadal są aktualne. Tylko w ten sposób możemy zapewnić, że data ostatniej aktualizacji, która jest wyświetlana obok wpisu, odpowiada dacie, gdy wszystkie dane danego wpisu były aktualne.

Zmiany muszą także robić sens np. napisanie numeru telefonu w innym formacie, gdy numer telefonu się nie zmienił, nie będzie prowadziło do przyznania punktów.

14. Strona facebook jako strona firmowa

Podanie strony facebook jako strony firmowej jest dopuszczalne, gdy:

 • dana firma nie posiada własnej strony internetowej
 • strona facebook jest oficjalną stroną danej firmy
 • strona facebook zawiera pełny adres oraz godziny otwarcia
 • najnowszy post na stronie facebook jest nie starszy niż 2 lata temu

Kilka uwag na temat jakości wpisów

a) Nazwa firmy musi się pojawić w tytule. Nagłówek „Sklep spożywczy“ jest niedozwolony, ale "Lidl" albo "Lidl (artykuły spożywcze)" jest już jak najbardziej prawidłowy. Dokładniejszy opis działalności najlepiej umieścić w polu na dodatkowe informacje.

b) Numer telefonu, strona internetowa, słowa kluczowe. Zalecamy dokonanie maksymalnie pełnego wpisu. W szczególności należy zwrócić uwagę na słowa kluczowe. Tylko w ten sposób otrzymasz maksymalną ilość punktów.

c) Zakaz skrótów, pisownia wielką i małą literą. Niedopuszczalne jest używanie skrótów w adresie lub miejscowości. W przypadku nazw firm skróty są oczywiście dopuszczalne, jeśli punkt handlowy lub usługowy posługuje się nazwą skróconą. Należy przestrzegać reguł pisowni wielką i mała literą.

d) Strony internetowe (adres www): używaj proszę wyłącznie stronę danej firmy. W przypadku, gdy dana firma nie posiada własnej strony internetowej, istnieje możliwość dodania firmowej strony znajdującej się na innym portalu (przykładowo strona na facebooku), ważne jest tylko, aby była to oficjalna strona danej firmy. Podawanie stron internetowych osób trzecich, na których dane nie są aktualizowane przez samą firmę jest niedopuszczalne.

e) Nazewnictwo i słowa kluczowe: Jeżeli z nazwy firmy nie można wywnioskować o jakim charakterze przedsiębiorstwa jest mowa, podaj proszę bardziej jednoznaczne słowa kluczowe, np. przy nazwie firmy „Jan Kowalski“, w słowach kluczowych powinny znajdować się hasła „stomatolog, dentysta, lekarz“.

f) Informacje związane z lokalizacją: Numer telefonu, adres e-mail, czy strona internetowa, powinny być związane z lokalną siedzibą danej firmy, a nie z centralą. Jeżeli więc istnieją informacje kontaktowe lokalnej placówki użyj ich zamiast np. głównej infolinii albo ogólnego adresu e-mail.

Nowe otwarcia

1. Obowiązują te same reguły co dla nowych wpisów albo aktualizacji

Wszystkie punkty reguł, które obowiązują dla nowych wpisów oraz aktualizacji obowiązują także dla nowych otwarć. Nieliczne różnice/wyjątki znajdziecie w tym rozdziale reguł.

W rozumieniu reguł nowe otwarcia to punkty handlowe, urzędy, punkty usługowe, itp., które dopiero będą miały swoje pierwsze otwarcie albo, które mają ponowne otwarcie po dłuższej przerwie tzn. na dzień dzisiejszy placówki te są zamknięte albo jeszcze w budowie.

Data nowego otwarcia musi być przynajmiej dwa tygodnie w przyszłości.

Każdy opis musi być unikalny, nie można używać jednego szablonu dla wszystkich nowych otwarć. Każde zdanie musi zawierać jakąś konkretną informację o otwarciu, ogólne opisy nie są dozwolone. Tekst nie może być "sztucznie rozciągany", aby osiągnąć minimalną ilość znaków.

Dużo pól w formularzu jest opcjonalnych, bo przy nowych otwarciach im dalej do otwarcia tym mniej informacji jest znanych. Ale, aby wpis został zaakceptowany zawsze należy podać wszystkie dostępne dane.

2. Niedozwolone nowe otwarcia

Źródło wpisu musi zawierać informację, że chodzi o nowe/ponowne otwarcie. Wpisy pochodzące z rejestru firm (np. nowo założone firmy) albo portali ogłoszeniowych nie będą akceptowane.

Nowe albo ponowne otwarcie jest tylko wtedy, gdy dana placówka była rzeczywiście zamknięta albo jeszcze nie istniała przed otwarciem.

Niedozwolone są wszystkie podpunkty z punktu 8) zwykłych wpisów oraz:

 • imprezy i wystawy czasowe
 • sezonowe ponowne otwarcia (np. baseny zewnętrzne)

3. Tutaj znajdziesz nowe otwarcia

 • w google np. podając nazwę miasta/sieci oraz nowe otwarcie, otwarcie wkrótce, niedługo otwarcie, itp.
 • na portalach regionalnych
 • na facebooku
 • na stronach dzienników i tygodników, radia
 • na stronach sieci handlowych np. biedronka
 • na portalach z ofertami pracy

Masz pytania?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz tutaj. W przypadku dodatkowych pytań prosimy przesłać wiadomość korzystając z formularza kontaktowego. Chętnie pomożemy.

Zarejestruj się za darmo i zacznij zarabiać!