Polityka Prywatności i Plików Cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej GodzinyOtwarcia24.pl.

Administratorem serwisu jest firma GO 24 UGC GmbH, ul. Mühlenstraße 8a, 14167 Berlin, Niemcy, NIP: DE297275396.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@godzinyotwarcia24.pl.

1. Definicje

1.1 Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – GO 24 UGC GmbH, ul. Mühlenstraße 8a, 14167 Berlin, Niemcy, NIP: DE297275396
 • Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://godzinyotwarcia24.pl
 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu.

2. Dane osobowe

2.1 Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie, takich jak np. rejestracja konta, formularz zapisu na newsletter, itd.

2.2 Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2.3 Dane przekazane Administratorowi w ramach rejestracji konta przetwarzane są w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu.

2.4 Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.

2.5 Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

2.6 Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

2.7 Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

2.8 Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

2.9 Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

3. Pliki cookies

3.1 Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

3.2 Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (reklama) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.

3.3 Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może być utrudnione albo wręcz niemożliwe.

3.4 Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

4. Inne technologie

4.1 Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu:

 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Serwisu.

5. Logi serwera

5.1 Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.

5.2 Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

5.3 Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

5.4 Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5.5 Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

6. Reklamy

6.1 Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach.

6.2 Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych.

6.3 Serwis zawiera kody reklam następujących partnerów:

 • Google Adsene
 • Yieldlove i SnigelWeb Ltd.

7. Używanie reklam Yieldlove i SnigelWeb Ltd.

Opcja rezygnacji z otrzymywania plików cookie za pomocą tzw. „opt-out cookie” w przypadku dostawców amerykańskich dostępna jest pod linkiem: optout.networkadvertising.org. Opcję „opt-out cookie” dostarczają z osobna także wszystkie współpracujące z nami firmy zewnętrzne. Za gromadzenie danych i dostarczanie reklam opartych na zainteresowaniach w Internecie odpowiadają następujące firmy w imieniu Yieldlove GmbH oraz SnigelWeb Ltd.:

4w Marketplace

4w Marketplace (www.4wmarketplace.com) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawca 4w Marketplace to firma 4w Marketplace srl zlokalizowana w Fisciano (Salerno) - 84084 w Via Giovanni Paolo II n.100. Jeśli chcesz zapobiec gromadzeniu zanonimizowanych danych przez portal 4w Marketplace, możesz skorzystać z poniższego linku do rezygnacji. Opt-out cookies usuwa wszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.
Polityka prywatności: http://www.4wmarketplace.com/privacy/
Opt-out: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

Adform

Adform (www.adform.com) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawca Adform to firma Adform zlokalizowana w Wildersgade 10B, 1, 1408 Kopenhaga, Dania. Jeśli chcesz uniemożliwić Adformowi gromadzenie zanonimizowanych danych, możesz to zrobić, korzystając z poniższego linku do rezygnacji. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.
Polityka prywatności: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/
Opt-out: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

Amazon

Amazon (https://www.aps.amazon.com) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą usług wydawniczych Amazon jest serwis wydawców Amazon z siedzibą w Waszyngtonie - 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210. Jeśli chcesz zapobiec gromadzeniu zanonimizowanych danych przez serwisy wydawcy Amazon, możesz to zrobić, korzystając z poniższego linku do rezygnacji. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.
Polityka prywatności: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_sib?ie=UTF8&nodeId=468496
Opt-out: https://www.amazon.com/adprefs/ref=hp_468496_advertisingpref2

AppNexus

AppNexus (https://www.appnexus.com) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawca AppNexus to firma AppNexus Group z siedzibą w Nowym Jorku - 28 W. 23rd Street, Nowy Jork, Nowy Jork, 10010. Jeśli nie chcesz, aby Appnexus zbierał anonimowe dane, możesz to zrobić, korzystając z poniższego linku do rezygnacji. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.
Polityka prywatności: https://www.appnexus.com/en/company/privacy-policy
Opt-out: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices

Conversant

Conversant (https://www.conversantmedia.com) używa technologii, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Provider of Conversant to Conversant inc. znajduje się w Chicago (IL) - 101 North Wacker, 23th Floor Chicago, IL 60606. Jeśli nie chcesz zbierać zanonimizowanych danych, możesz użyć tego linku poniżej. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.
Polityka prywatności: http://www.conversantmedia.com/legal/privacy
Opt-out: http://optout.conversantmedia.com/

Criteo

Criteo (https://www.criteo.com) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą Criteo jest firma Criteo z siedzibą w Paryżu - 32 Rue Blanche - 75009 Paryż - Francja. Jeśli chcesz zapobiec gromadzeniu przez firmę Criteo zanonimizowanych danych, możesz skorzystać z poniższego linku do rezygnacji. To ciasteczko rezygnacji usuwa wszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.
Polityka prywatności: http://www.criteo.com/privacy/
Opt-out: https://www.criteo.com/privacy/

District M

Dzielnica M (https://districtm.net) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawa District M to firma District M zlokalizowana w Montreal - 5455 Gaspe Ave # 730, Montreal, QC H2T 3B3, Canada. Jeśli chciałbyś uniemożliwić Dystrykcie M gromadzenie zanonimizowanych danych, możesz to zrobić, korzystając z poniższego linku do rezygnacji. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.
Polityka prywatności: https://districtm.net/en/page/platforms-data-and-privacy-policy/
Opt-out: https://cdn.districtm.ca/optout.html

Doubleclick

Doubleclick (www.doubleclickbygoogle.com) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawą Doubleclick jest firma Google zlokalizowana w Irlandii Limited, Gordon House, Barrow St Dublin 4 Ireland. Jeśli chcesz zapobiec zbieraniu zanonimizowanych danych przez Doubleclick, możesz to zrobić, korzystając z poniższego linku do rezygnacji. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.
Polityka prywatności: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en

Facebook

Facebook (www.facebook.com) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą Facebook jest firma Facebook Inc., z siedzibą w 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Jeśli nie chcesz, aby Facebook gromadził anonimowe dane, możesz to zrobić, korzystając z poniższego linku do rezygnacji. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.
Polityka prywatności: https://www.facebook.com/full_data_use_policy
Opt-out: https://www.facebook.com/ads/preferences

Indexexchange

Indexexchange (www.indexexchange.com) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą Indexexchange jest firma Indexexchange z siedzibą w Nowym Jorku - 20 W 22 St. Suite 1101, New York, NY 10010. Jeśli chcesz zapobiec indeksowaniu danych przez Indexexchange, możesz to zrobić, korzystając z poniższego linku do rezygnacji. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.
Polityka prywatności: http://www.indexexchange.com/privacy/
Opt-out: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

Media.net

Media.net (http://www.media.net/privacy-policy) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą Media.net jest firma Media.net Advertising Ltd. z siedzibą w Dubaju - 107/108, DIC Building 5, Dubai Internet City, Dubaj, 215028, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jeśli chciałbyś uniemożliwić Media.net zbieranie zanonimizowanych danych, możesz to zrobić, korzystając z poniższego linku do rezygnacji. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.
Polityka prywatności: http://www.media.net/privacy-policy
Opt-out: http://www.networkadvertising.org/choices/

Oath

Oath (https://www.oath.com/) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą Oath jest firma Oath (EMEA) Limited z siedzibą w Dublinie - 5-7 Point Square, North Wall Quay. Jeśli chcesz zapobiec gromadzeniu zanonimizowanych danych przez aplikację Oath, możesz to zrobić, korzystając z poniższego linku do rezygnacji. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.
Polityka prywatności: http://privacy.aol.com/
Opt-out: https://aim.yahoo.com/aim/ie/en/optout/

OpenX

OpenX (https://www.OpenX.com) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą OpenX jest firma OpenX z siedzibą w Pasadenie - 888 E Walnut St, 2. piętro, Pasadena CA, 91101, USA. Jeśli chcesz zapobiec gromadzeniu zanonimizowanych danych przez OpenX, możesz to zrobić, korzystając z poniższego linku do rezygnacji. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.
Polityka prywatności: https://www.openx.com/de_de/privacy-policy/
Opt-out: https://www.openx.com/legal/interest-based-advertising/

Pubmatic

Pubmatic (https://www.pubmatic.com) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą Pubmatic jest firma Pubmatic, Inc. z siedzibą w Redwood City - 305 Main Street, First Floor, Redwood City, Kalifornia 94063, USA. Jeśli chcesz zapobiec gromadzeniu przez Anonimowe dane Pubmatic, możesz użyć poniższego linku do rezygnacji. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.
Polityka prywatności: https://www.openx.com/de_de/privacy-policy/
Opt-out: https://pubmatic.com/legal/opt-out/

Pulsepoint

Pulsepoint (https://www.pulsepoint.com) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą Pulsepoint jest Pulsepoint, Inc. z siedzibą w Nowym Jorku - 360 Madison Avenue, 14 piętro, Nowy Jork, NY 10017. Jeśli nie chcesz gromadzić zanonimizowanych danych przez Pulsepoint, możesz to zrobić, korzystając z linku do rezygnacji poniżej . Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.
Polityka prywatności: https://www.pulsepoint.com/privacy-policy
Opt-out: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

Reachnet

Reachnet (https://www.reachnet.de) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą Reachnet jest Reachnet DE Ltd. z siedzibą w Hamburgu - Grindelallee 41, D-20146 Hamburg. Jeśli chciałbyś uniemożliwić firmie Reachnet gromadzenie zanonimizowanych danych, możesz to zrobić, korzystając z poniższego linku do rezygnacji. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.
Polityka prywatności: http://www.reachnet.de/unternehmen/agb.html
Opt-out: https://adfarm1.adition.com/opt?m=optout&n=73

Rubicon Project

Rubicon Project (https://www.rubiconproject.com) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą Rubicon jest Rubicon Project, inc. znajduje się w Playa Vista - 12181 Bluff Creek Drive, 4th Floor, Playa Vista, CA 90094, USA. Jeśli chcesz zapobiec gromadzeniu zanonimizowanych danych przez Rubicon Project, możesz to zrobić, korzystając z poniższego linku do rezygnacji. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.
Polityka prywatności: http://www.rubiconproject.com/privacy-policy/
Opt-out: https://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/

Primis

Primis (https://www.primis.tech) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą Primis jest firma Primis LTD z siedzibą w 622 Third avenue, McCann New York House 10017 New York City, USA. Jeśli chciałbyś uniemożliwić Primis zbieranie zanonimizowanych danych, możesz to zrobić, korzystając z poniższego linku do rezygnacji. Out-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.
Polityka prywatności: https://www.primis.tech/wp-content/uploads/2018/02/primisPrivacyPolicy2018.pdf
Opt-out: https://web.archive.org/web/20180116234711/http:/live.sekindo.com/utils/cookieOptOut.php

Smaato

Smaato (https://www.smaato.com) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą Smaato jest Smaato Ad Services z siedzibą w Hamburgu - Valentinskamp 70, Emporio, 20355 Hamburg, Niemcy. Jeśli chciałbyś uniemożliwić Smaato gromadzenie zanonimizowanych danych, możesz to zrobić, korzystając z poniższego linku do rezygnacji. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.
Polityka prywatności: https://www.smaato.com/privacy/
Opt-out: http://www.youronlinechoices.eu

SmartAdserver

SmartAdserver (https://www.smartadserver.com) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą SmartAdserver jest SmartAdserver z siedzibą w Paryżu - 66 Rue de la Chaussée d'Antin, 75009 Paryż, Francja. Jeśli nie chcesz, aby SmartAdserver gromadził anonimowe dane, możesz to zrobić, korzystając z poniższego linku do rezygnacji. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.
Polityka prywatności: http://smartadserver.com/company/privacy-policy/
Opt-out: http://www.smartadserver.com/diffx/optout/IABOptout.aspx

Sovrn

Sovrn (https://www.sovrn.com) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą Sovrn jest firma Sovrn Holdings, Inc. z siedzibą w Boulder - 5541 Central Avenue, Boulder, CO 80301. Jeśli chciałbyś zapobiec gromadzeniu zanonimizowanych danych przez Sovrn, możesz to zrobić, korzystając z poniższego linku do rezygnacji. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.
Polityka prywatności: https://www.sovrn.com/privacy-policy-eu/
Opt-out: https://info.evidon.com/pub_info/15620?v=1&nt=0&nw=false

Ströer SSP

Ströer SSP (https://www.adscale.de) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą Ströer SSP jest Ströer media Deutschland GmbH z siedzibą w Kolonii - 50999 Köln, Ströer-Allee 1. Jeśli nie chcesz gromadzić zanonimizowanych danych, możesz skorzystać z poniższego linku do rezygnacji. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.
Polityka prywatności: http://www.adscale.de/datenschutz
Opt-out: http://ih.adscale.de/adscale-ih/oo

Twiago

Twiago (https://www.twiago.com) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawcą Twiago jest Twiago z siedzibą w Köln - Gustav-Heinemann-Ufer 72b, 50968 Köln. Jeśli chcesz zapobiec gromadzeniu zanonimizowanych danych przez Twiago, możesz to zrobić, korzystając z poniższego linku do rezygnacji. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.
Polityka prywatności: http://www.twiago.com/datenschutz/
Opt-out: http://control.twiago.com/privacy.php?lang=0

Mopub

Mopub (https://www.mopub.com) wykorzystuje technologie, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawca Mopub to Twitter, Inc. z siedzibą w San Francisco - 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, Ca 94103. Jeśli chcesz zapobiec gromadzeniu zanonimizowanych danych przez Moppub, możesz to zrobić, korzystając z linku do rezygnacji poniżej . Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.
Polityka prywatności: https://www.mopub.com/legal/privacy/
Opt-out: https://www.mopub.com/legal/privacy/

Inmobi

Inmobi (https://www.inmobi.com) używa technologii, aby wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach. Dostawca Inmobi to Inmobi Pte Ltd z siedzibą w Bangalore - Embassy Tech Square, Kadubeesanahalli Village Outer Ring Road, Varthur Hobli, Bangalore 560103. Jeśli chcesz zapobiec gromadzeniu przez Anonimowe dane anonimowych danych, skorzystaj z linku do rezygnacji poniżej. Opt-out cookie usuwa wszystkie zebrane informacje do tej pory i zapobiega gromadzeniu jakichkolwiek informacji w przyszłości.
Polityka prywatności: https://www.inmobi.com/privacy-policy/
Opt-out: https://www.inmobi.com/page/opt-out/

INNE / NIEPRZEWIDZIANE COOKIES

Ze względu na sposób działania Internetu i stron internetowych, możliwe jest, że nie zawsze mamy nadzór nad plikami cookie, które są umieszczane przez nasze banery przez strony trzecie. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy nasze banery zawierają elementy osadzone, takie jak teksty, dokumenty, obrazy lub klipy filmowe, które są przechowywane przez inne podmioty, ale są one wyświetlane na, w lub za pośrednictwem naszych banerów.

W przypadku napotkania na stronie plików cookies należących do tej kategorii, prosimy o kontakt z nami lub bezpośrednio z jedną z wymienionych wyżej firm zewnętrznych. W przypadku takiego kontaktu należy zapytać jaki jest powód umieszczenia cookies, jaki jest czas życia pliku cookie i w jaki sposób chroniona jest twoja prywatność.

TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH

Dane jakie Yieldlove i SnigelWeb Ltd. używają do wyświetlania reklam nie są danymi osobistymi w pojęciu prawa. Nie zbieramy ani bieramy ani nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych, takich jak dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, opinii politycznych, wierzeń religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, zdrowia lub życia seksualnego. Nie gromadzimy również świadomie danych od dzieci poniżej 12 roku życia.

Jeśli jednak chcesz poprawić, zaktualizować lub usunąć banerowe dane reklamowe, które mamy, lub jeśli chcesz poprawić, zaktualizować lub usunąć dane osobowe, które nam przekazałeś za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie głównej, możesz skontaktować się z nami przez e-mail na adres kontakt@godzinyotwarcia24.pl.